Sample Tracker

Sample Tracker är en liten applikation utvecklat för att underlätta provtagning inom lantbruket. När en bonde ska lämna skörden ska prover tas för att kontrollera protein, vattenhalt m.m. För att minimera felrisken printas etiketter på provbukar istället för handskrivna etiketter.

Sample main

Sommar 2020 ska systemet användas för första gången och jag hoppas det förenklar för min kund. Som skrivare valdes Brother QL-800 och jag är imponerad av medföljande SDK, riktigt smidigt att arbeta med och integrerar bra i .NET C#.

Sample