Konsulting

Sedan flera år jobbar jag nästan enbart i .NET. Det har blivit både webbplatser i ASP.NET, Windows-applikationer i både WinForm och WPF samt serverprogram. Coola uttryck jag kan kasta mig med är Hibernate, Rabbit MQ, Android, MVVM, WPF, .NET, Java, continuous delivery...

Skulle det behövas arbeta med Java-server skriven bl.a. med Struts är jag inte främmande för detta heller, LegLogger-webben är byggd med Struts som primärt ramverk.

Jag arbetar både med nyutveckling och förvaltning av existerande produkter. Oftast jobbar jag i längre uppdrag men förvaltar även system på kvällstid eller när det behövs.

Kontakta mig om ni behöver hjälp.