LegLogger Pro

Med LegLogger Pro kan ett pulsband användas under träningen, i övrigt är det samma funktionalitet som i LegLogger.

Idag finns stöd för endast ett blåtandspulsband för Zephyr.

Tillsammans med karta över träningen, höjdkurvor kan du med LegLogger Pro även se hur hjärtpulsen varierade under träningen.

Utvecklingen av LegLogger och LegLogger Pro har varit vilande under en längre tid och under 2017 kommer appen att tas bort från Google Play och webben läggas ned.