Home Assistant

Jag har precis börjat experimentera med Home Assistant. Min tankar om detta system kommer senare.