Ribbing Consulting

Ribbing Consulting är ett litet företag som startades 2004 i Göteborg.

Företaget består av mig, Patrick Ribbing, som har arbetat som utvecklare sedan 1999 då jag slutade på Chalmers. Under åren har jag varit konsult, anställd och sedan 2004 egenföretagare. Min bana började med BEA Tuxedo på HP/UX-plattformen på Telia Prosoft. Efter att bryskt ha blivit utsatt för IT-kraschen runt sekelskiftet har jag jobbat med IT-baserade diagonsverktyg för ADHD och spelutveckling. Men 2004 startade jag mitt företag och har sedan dess konsultat åt bl.a. Posten IT, Mobitec/Luminator, Car-O-Liner, Kollmorgen och Toyota Material Handling.

För många är sedan fanns det något som kallades Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform, 2001 lyckades jag få en sådan certifiering. 2013 certifierades jag för IASA CITA-F (Certified IT Architect - Foundation) som är en grundläggande certifiering inom arkitektur. Inom IASA jobbade jag i bokprojektet Att kommunicera arkitektur, en handbok i kommunikationens ädla konst (något som kan vara oändligt svårt). Vi startade hösten 2015 och blev klara i samband med ITARC 2017. Under våren 2023 har jag genomfört en Kubernetes certifiering (Certified Kubernetes Application Developer, CKAD) av The Linux Foundation, Kubernetes används mycket i nuvarande uppdrag på Toyota.

2015 gjorde jag mitt första bidrag till ett open source projekt, nämligen RabbitMQ (v 3.4.4). Visserligen bara tre rader kod men ändå ack så viktiga rader. Från changelog:

26584 Windows installer should install new version after uninstalling the existing one (since 1.0.0)

Mina open source projekt går att hitta på GitHub, speciellt nöjd är jag med en HACS-integration i Home Assistant som hämtar vindinformation från Sjöfartsverket ViVa. Jag är någorlunda aktiv på Stack Overflow också. Det går även att kontakta mig på LinkedIn.


LinkedInGitHub